Piriformis Sendromu

Piriformis Sendromu, Piriformis kasının siyatik sinire basması sonucu siyatik nöropati oluşması ile ortaya çıkan patolojik bir durumdur.

Piriformis kası ve siyatik sinir pelvisi büyük siyatik notch'den birlikte terk ederler. Bu terk edişin çeşitli anatomik varyasyonlarla olabileceği gösterilmiştir.

Siyatik sinirin piriformis kasının altından, üstünden, kasın içinden, sinirin iki parça halinde bir parçanın kasın içinden diğerinin üzerinden veya bir parçanın kasın içinden diğerinin altından geçebildiği gösterilmiştir.

 
Piriformis Sendromu siyatik ağrısına çok benzer bir ağrıya yol açtığı için, bel fıtığı 
ile karıştırılabilir. Piriformis, kalçanın arkasında siyatik sinirin hemen üstünde yer alan kısa ama önemli bir kastır. Kalça ekleminin dışa doğru dönmesine katkıda bulunur. Bu kas travma nedeni ile spazma uğrayabilir. 
 
Bu hastalar bacağa yayılımı olan veya olmayan kalça ağrısından yakınırlar. Akut veya kronik olabilir. Genellikle kalça üzerine oturur şekilde düşmek olayı başlatabilir. Sert yüzeylere oturmak semptomları artırabilir. Kalça adduksiyon ve iç rotasyonunu gereksindiren aktiviteler ağrıyı artırabilir. Piriformis kasının yan pelvis duvarı ile komşuluğu nedeni ile hastalar barsak hareketleri sırasında ağrıdan ve kadınlar dispareniadan yakınabilirler.
 
Fizik muayenede nörolojik muayene normaldir. Sakrumda (kuyruk sokumu) büyük trokantere (uyluk başındaki büyük çıkıntı) doğru yapılan palpasyonda duyarlık saptanır. Bu bölge siyatik sinir çok yüzeyelleşeceği için kalça ve diz fleksiyonda (bükük) iken palpe edilirse duyarlık daha belirginleşebilir. Kalçanın pasif olarak abdüksiyon ve iç rotasyona getirilmesi siyatik siniri baskı altına alacağı için ağrının artmasına neden olur ( Freiberg belirtisi ). Dirence karşı yapılınca aktif kalça dış rotasyonu ve abdüksiyon hareketi piriformis kasının kasılmasına neden olacağı için ağrı ve kuvvet kaybına neden olabilir (Pace belirtisi ). Düz bacak kaldırma testi bazen pozitif olabilir.
 
Uzun süreli oturmalar, tek bacak üstünde aktiviteler ve özellikle kadınlarda seksüel temas sırasında ağrı ortaya çıkması piriformis sendromu için belirleyici olabilir.
 
Semptomları ortaya çıkaran veya artıran aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınmak ve otururken yastık kullanmak yararlı olabilir. Fizik tedavi yöntemlerinden ultrason ve fonoforez kullanılabilir. Ultrason uygulamasını piriformis kasının hafif germe egzersizlerinin takip etmesi önerilmektedir. Bu şekilde kasta esnekliğin ve kuvvetin artışı sağlanabilir.
 
Egzersizlerin ve masajın ağrıya neden olmamasına çalışmak gerekir. Egzersizler bel ve kalçanın esnekliği ve kuvvetine yoğunlaşmalıdır. Piriformis kası kalçanın 90 derecenin üstünde fleksiyon pozisyonundayken addüksiyon ve iç rotasyona getirilmesiyle yada kalçanın 90 derecenin altında fleksiyon pozisyonundayken dış rotasyona getrilmesi ile gerilebilir. Kalça abdüktörleri özellikle gluteus medius kasının kuvvetlendirilmesine çalışılmalıdır.
 
Eğer bacak uzunluk farkı varsa, ayakta pronasyon deformitesi ilehamstringlerde gerginlik düzeltilmelidir.
umitaydin.org@2011, Tasarım: Bilal KARA
05327157195
info@umitaydin.org